Февраль 23, 2008
 
 
 
 

По-долу са изложени няколко проекта писани в IAR Embedded Workbench for Atmel AVR V4.30A Evaluation.Проектите са тествани в Proteus 7.2 Professional.

  • На 20.08.2007 г. частично тествах конфигурацията , с включени към нея таймер DS1307,графичен дисплей , регистър 74LS595 по SPI. DS1307 и графичният дисплей работят по програмно реализиран I2C протокол.Използвам RTOS jacos v 070, коята има портове за AVR MCPU-s. ...downloads

 

  • На 20.10.2007 г. приключих проект за училищен звънец.В общи линии нещата изглеждат прости , но човек като се зарови възникват куп проблеми по отношение разработката на софтуера.Като се започне от различните режими за работа (необслужваемост и ръчен режим) та се стигне до различните синхронизации на времената на контролер и РС.Тествах и Virtual Serial Port Driver, който използвах вместо нулмодем за СОМ-ете на РС. ...downloads

 

  • На 16.04.2008 г. е изложен проект с който се участвуваше в конкурса на Jonson Controls за генератор . Изизскванията са в архивния файл. Работата беше около месец , като се спази олимпийския принцип - " Важното е да участвуваш ........" . При разработката на проекта се използваше инструментариума за предишните проекти.Оказа се , че в Proteus 7.2 за моделите на AVR не е реализиран Fast PWM . Дано това е направено в Proteus 7.3 както се чува че тръгва.......downloads

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На това "желязо" са проверени голяма част от функциите заложени в различните проекти.

Реализирани са "електронен термометър" ,"цифров волтметър",RT

По този начин пък изглеждаше в Proteus настройкази функции:

controler2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Copyright or other proprietary statement goes here.
 For problems or questions regarding th March 1, 2009 19:13 is web contact valeritosev@gmail.coml

Last updated: